Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » DİN Bölümü » Sahih Hadisler


Seçenekler
100 tane hadis ve söz
Alt 20-12-2009, 12:17 PM   #1 (permalink)
Standart 100 tane hadis ve söz

1- "Affetmek zaferin zekâtıdır."Hz. Muhammed2- "İman aklın çalışmasının ürünüdür."Ahmed Hulûsi3- "Kişi anasından iki kere doğmadıkça Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."Hz. İsa4- "Sevgin nefrete dönüşmesin sana ancak yük olur."A.F.Y5- "Besmele çektikten sonra Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."Muhiddin Arabi6- "Vücudun vahdet-i şuhud�dur."Ahmed Hulûsi7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın zahidsin."Hz.Muhammed8- "Yaşam kabullenmektir."A.F.Y9- "Mollanın namazında Hakk�ın ne Celali vardır ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."Muhammed İkbal10- "Marifetin zekâtı marifeti oluşturmaktır."A.F.Y11- "Acı akıllı adamların hocasıdır."Byron12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi �yapmam� dedi mi şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."Hz.Muhammed13- "Algılanan varlığın vahdet-i vücud�dur."Ahmed Hulûsi14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."Hz.Muhammed15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."A.F.Y16- "Tasavvuf Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."Cüneyd-i Bağdadi17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."A.F.Y18- "Zehirle pişmiş aşı kim yemeye gelir."Yunus Emre19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabıryarısı şükürdür."Hz.Muhammed20- "İlim yapmak ilmi ile amel edendir."Hz. Muhammed21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."A.F.Y22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."Hz. Muhammed23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."A.F.Y24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."Fransız Atasözü25- "Sevgi insansıda bedenselliği insanda kemalâtı oluşturur."A.F.Y26- "Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."Demokritos27- "İsimlerin batıni manasını bilmek zahirini yaşama anlamına gelmez."A.F.Y28- "Yeterli insan sükut eder yetersiz olan ispata çalışır."A.F.Y29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."Montesquieu30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."Hz. Muhammed31- "İspat izafi varlığın bir göstergesidir."A.F.Y32- "Tasavvuf seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."Cüneyd-i Bağdadi33- "Tartışma algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."A.F.Y34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki onun ziyanı tamamdır."Hz. Muhammed35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."A.F.Y36- "Yolları ayrı olanlar birbirine danışmazlar."Conficius37- "Huşu namaza haşyet ilme aittir."A.F.Y38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."Hafız39- "Kişiye şer cihetinden kafidir."Hz.Muhammed40- "Allah�ın dışında kimseye borç verme."A.F.Y41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."Hz. Muhammed42- "Vehimle kazanan vehimle kaybeder."A.F.Y43- "Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar."Alexandre Dumas Fils44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."Yunus Emre45- "Vicdan sahibi kısık seslidir."A.F.Y46- "Tasavvuf bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."Cüneyd-i Bağdadi47- "Kullanmayı düşünen kullanılacağını unutmasın."A.F.Y48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."David Starr Jordan49- "Tepe tepe kullanan ancak beşeri seyirde olandır."A.F.Y50- "Ey birader sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A�sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."Mevlâna51- "Yokluk varlığın aynasıdır."A.F.Y52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah�a sığının."Hz.Muhammed53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum."Ralph Waldo Emerson54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."Hz. Muhammed55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."Hızır56- "Alim alim ise cehennemde olur."Hz. Muhammed57- "Ulema Allah�ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."Hz.Muhammed58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü tanrısallığa uzanan bir yoldur."A.F.Y59- "Ben İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."Hz.Muhammed60- "Bir kavme su dağıtanonların hepsinden sonra su içeçektir."Hz.Muhammed61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...."A.F.Y62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."Caferi Sadık63- "Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur"İtalyan Atasözü64- "Kur�an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip�in oğlu Ali�de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."Hz. Muhammed65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka içindeki sırra bakıyoruz..."Şeyh Hariri66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."Hz. Muhammed67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir gönül Cebrail�e benzer."Hacı Bektaş Veli68- "Bilginler Nebilerin varisleridir."Hz. Muhammed69- "İnsanların en hayırlıları aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."Hz. Muhammed70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."Hz. Muhammed71- "Öğrenmek onu bildiğini göstermektir."Richard Bach72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit işte o zamanda korkunç alametler olur."Hz. Muhammed73- "Vecdin ilimde erimesi ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."Cüneyd-i Bağdadi74- "Afetleri en iyi bilen afetlere düçar olandır."Cüneyd-i Bağdadi75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."Hz. Ali76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."Hz. Ali77- "Ne sazdan berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."Kenan Rifai78- "Senin Allah�a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)Muhammed İkbal79- "Sen insana ulaşmadan Allah�ı nasıl arıyorsun?."Muhammed İkbal80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."Hallac-ı Mansur81- "Deniz kendi dalgasından daha eski değildir."Hızır (a.s)82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır�rı açığa vurdu ben sakladım."Şibli83- "Nokta tüm çizgilerin esasıdır."Hallac-ı Mansur84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."Hz. Muhammed85- "Muhakkak ki kulak bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."Hz. Muhammed86- "Rüyalar gecelerin akvaryumudur."Victor Hugo87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba�s olundum."Hz.Muhammed88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?."A.F.Y89- "Kim bir kardeşini o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."Hz.Muhammed90- "Bir iş yapmak istediğin zaman yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."Hz.Muhammed91- "Dünyada en iyi kadın anasından doğmayandır."Firdevsi92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o kapkaranlıktır."Hz. Muhammed93- "Dikkat edin bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."Hz. Muhammed94- "Melaike çanı olan kervana arkadaş olmaz."Hz. Muhammed95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"Hz. Muhammed96- "Adem�in Allah indinde bir mevkii vardır ki Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."Hz. Muhammed97- "İyilik yap ehli olana da ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."Hz. Muhammed98- "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."V.Hugo99- "Cenabı Hakk�ın kaza ve kaderinden sonra ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."Hz. Muhammed100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."Helen Keller
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Kütüb-ü Sitte(Bütün Hadis-i Şerifler - 7300 hadis)
İMÂN VE İSLÂM'IN FAZİLETİ 1 - Ubade İbnu's-Sâmit el-Ensarî (R.a) hazretleri demiştir ki: "Hz. Peygamber (S.a.v) şöyle buyurdular: "Kim...
Ben Senle Aşka Düştüm , Parçalandım Tane Tane ..
http://i43.tinypic.com/mlnn8i.jpg http://i43.tinypic.com/20rl0gn.jpg http://i41.tinypic.com/2w6wen9.jpg
Ölürüm (Tane Tane Zalim Gözler)
Tane tane zalim gözler Derya olmuş etrafımda Ölürüm Boğulmasam şaşar kalır Garip yüzlü güzel dostlar
2575 tane avatar + 1125 tane ifade
http://i34.tinypic.com/24lsz9c.png içerisinde 542 adet MSN ifadesi içeren grafik paketi. Boyut: 14,8 MB
1 tane hepsi tavkımı süper(1 tane buldum)
arkadalar bı tane ıcın konu acılır mı demeyın sadcee bunu buldum 2008 hepsitakvimi http://images.cjb.net/e7b86.jpg

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 04:54 AM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO