Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » DİN Bölümü


Seçenekler
GUSÜL Abdesti Gereken ve Gerekmiyen Haller..
Alt 06-08-2009, 02:07 PM   #1 (permalink)
Standart GUSÜL Abdesti Gereken ve Gerekmiyen Haller..

GUSUL Abdesti Gerektiren

Haller

GUSLÜN ADABIGuslün adabı aynen abdest adabı gibidir.Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek gusle niyet eder. Ellerini bileklerine kadar yıkar ve üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler. Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini ve uyluklarını yıkar. Sonra sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder; oruçlu değilse suyun boğazına ulaşmasını sağlar. Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler. Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır. Şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa bunların üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.Cünüb bir kimsenin veya hayız ve nifâs hâlindeki bir kadının bu durumdayken yapması haram olan hususlar şunlardır:Namaz kılmak; Kur'an niyetiyle Kur'an'dan bir parça okumak (ancak dua niyetiyle okumak caizdir. Ayrıca Kur'an ayetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek tesbih ve tekbirde bulunmakta da sakınca yoktur); Kur'an-ı Kerîm'e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak (fakat bitişik olmayan bir kılıf veya kutu içerisinde ise tutmak caizdir); Kâbe-i Muazzamayı tavaf etmek ve zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek; Üzerinde ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer birşeyi tutmak.

GUSÜLBOY ABDESTİTepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak.Fiil kökünden isim olan gusl kirin suyla giderilmesi ve temizlenmesini ifade eder.Erginlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması gerekir.1) Cünüplük; yani cinsî münasebet ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması.2) Hayız (kadının âdet görmesi) ve nifâs (lohusalık) hâlinin sona ermesi.Bu hallerde gusletmek farzdır. Bazı durumlarda da gusletmek hac mevsiminde Mina ve Müzdelife'de bulunmadan önce; yağmur duasından önce; herhangi bir hayırlı iş için müslümanlarla bir araya gelmeden ve mübarek gecelerde gusletmek sünnet ve müstehabdır. 'Namaz için alınan abdest "küçük abdest" kabul edilerek gusle "büyük abdest" veya "boy abdesti" adı verilmektedir.

Guslün farzları üçtür.I) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

2) Buruna su çekmek ve yıkamak.

3) Tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamak.Vücut yıkanırken en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde gusül yerine gelmemiş olur. Onun için kulaklar sakal ve bıyıkların dipleri iyice yıkanır.Guslün sünnetlerine gelince:1) Gusle besmele ve niyet ile başlamak.

2) Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek.

3) Gusülden evvel abdest almak.

4) Abdestten sonra üç defa da sol omuza su dökerek her defasında bedeni iyice oğuşturmak.

5) Guslederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan kaçınmak.

6) Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.

7) Tenha bir yerde yıkanılsa bile avret yerini açmamak.

8) Guslederken konuşmamak.

9) Gusl bitince bedeni bir havlu ile kurutmak

10) Gusulden sonra çabucak giyinmektir.

GUSLÜ GEREKTİRMEYEN HALLERHenüz şehvet duygusu oluşmamış ve bulûğa ermemiş çocuğun cinsî yakınlaşmada bulunması. Tenâsül uzvundan şehvetle açık bir sıvı hâlinde meni akması. Cinsî bir şehvet duyulmasına rağmen meninin dışarıya çıkmaması. Şehvetten kızın bekâretini gidermeyen cinsî bir yakınlaşma (çünkü kızlık zarı haşefenin sünnet yerine kadar girişini engeller). Bu gibi durumlarda gusül farz değildir.Gusletmeleri farz olanların gusülsüz olarak yapmaları caiz olan hususlar da şunlardır:Zikretmek; tesbih etmek; salât ve selâm getirmek; Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek; dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler okumak: Kelime-i şehâdet getirmek; Kur'an'a bakmak; bitişik olmayan bir kap içerisinde bulunan mushafa dokunmak; uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir). Cünüp iken yemek yeneceği veya içileceği zaman elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir. Bunların yanısıra Ramazan'da cünüp olarak sabahlayan kimse veya gündüz uyuyarak ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz.Cünüb olan kimsenin ise;Dinî kitaplardan herhangi birini elle tutması ve okuması; elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmesi ve eliyle tutmadığı bir kağıda Kur'an ayetleri yazması mekruhtur.Gusl 5/6) buyurmaktadır. Bu yıkanmanın şeklini de Hz. Peygamber


(S.A.V) kendi tatbikatıyla bize öğretmiştir. Guslün daha çok manevî bir temizleme aracı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü vücudumuzun herhangi bir yerinde görünür bir pislik veya kir-pas olmasa bile cünüb olan kimsenin ibadetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka gusletmesi gerekir. Ayrıca gerekli şartları yerine getirilmeyen yıkanma içinde bulunduğu namaz vaktinin çıkmasına kadar müsaade vardır; daha fazla geciktirnıesi günâh kazanmasına sebep olur.Guslün vücud için faydalarına işaret eden doktorlar bu hususta şunları söylemektedir: İnsanın başına gusletmesi gerektiren bir hal gelince bütün damarlarda büyük bir sarsıntı olur. Vücutta bir yorgunluk ve gevşeklik meydana gelir. Bu yorgunluk ve sarsıntıyı gidermek için vücudun her tarafını yıkamak lâzımdır. Demek ki; guslü gerektiren hallerde sadece bazı organlar değil ancak güzel bir boy abdesti ile tertemiz bir zindeliğe terkedeceklerdir. Allah'ın her emrinde olduğu gibi gusül abdestinde de bizim bildiğimiz ve bilemediğimiz daha birçok hikmet ve faydalar bulunmaktadır.
GUSÜL NASIL ALINIR

Gusül (Boy Abdesti):Gasl şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.Guslü Gerektiren Haller:
a. Cünüplük: Cinsî münasebet ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.Uykudan uyanan kimse gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.Yatağından uyanıp kalkan kimse mezinin çıkmasına sebeb olur.Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.İdrarını yaparken çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse tekrar gusletmesi gerekmez.Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.Şehvet olmayıp da döğülmeden ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.

(İmam Şafî’ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)Yerinden şehvetle ayrılan bir meni bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.Cünüplük yıkanması mendub olur.Gusül Nasıl Yapılır:
Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve : “Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye” diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.Abdest aldıktan sonra önce başına küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.Guslün Farzları:


1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.2. Burna su çekip yıkamak.3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.Guslün sünnetleri:


1. Gusle niyet etmek.2. Besmele ile başlamak.3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.4. Avret yerini yıkamak5. Gusülden evvel abdest almak.6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.7. Su dökünmeye baştan başlamak sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.8. Ayağının olduğu yere su birikirse abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.Kaynak: Büyük İslam İlmihâli Ömer Nasuhi Bilmen
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Gusül Abdesti
Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Gusül Abdesti (13) Ameller Niyetlere Göredir (52) Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Ben Rasulullah...
Gusül abdesti cinsi hayata ne kazandırır ?
Gusül abdesti cinsi hayata ne kazandırır ? Gusül abdestini Allah emrettiği için alırız. Yani İslâm dininde Allah...
Gusül (boy Abdesti)
GUSÜL (BOY ABDESTİ) Kuru hiç bir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkamaya gusül denir. ...
Gusül Abdesti
GUSÜL ABDESTİ Erkek ve kadınhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif büyük günah işlemiş olur. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
Gusül (boy Abdesti)
Tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak. Fiil kökünden isim olan...

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 06:39 PM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO