Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » DİN Bölümü


Seçenekler
İngiliz Casusunun İtirafları (Özet)
Alt 06-08-2009, 02:00 PM   #1 (permalink)
Standart İngiliz Casusunun İtirafları (Özet)

İngilizler bu kitabın özetini yayınlıyoruz.Bu kitap üç kısımdır:

1- İngilizlerin İslamiyet’i imha etmek için hazırladıkları planları bildirilmektedir.2- İngilizlerin planlarını hayale gelmeyen işkenceler yaptıkları ve Hind ve Osmanlı İslam devletlerini yok ettikleri bildirilmektedir.3- Hulasat-ül-kelam’dan tercüme olup hak dinin İslamiyet olduğunu ispat etmektedir.Kitabın tamamı Hakikat Kitabevi adresinden okunabilir ve temin edebilir.İngiliz casusu Hempher diyor ki:

Devletimiz Çin ve Ortadoğu’daki sömürgelerini idaremizin altına alabilmek için çok faal ve başarılı bir politika tatbik ediyor. Burada iki şey mühimdir:

1- Elimize geçmiş yerleri elimizde tutmaya çalışmak

2- Elimize geçmemiş yerleri ele geçirmeye çalışmak.Sömürgeler bakanlığı Hindistan’ın büyük ve geniş topraklarına hakim olmanın yollarını araştırmaktı.Hükümetimizin niyetlerimizi rahatça gizleyebiliyorduk.İslam memleketleri son derece rahatımızı bozuyordu. Hepsi de yaptıklarımızın beklediğimiz neticeyi vermemesinden endişe ediyorduk:1-
Müslümanlar İslam’a son derece bağlıdır.2-
İslamiyet dememiz de mümkün değildir.3-
Osmanlı ve İranlıların planlarımızı bozup tesirsiz hâle getirmelerinden çok endişe ediyorduk.4-
İslam âlimlerinden son derece rahatsızdık. Çünkü emellerimizin önünde aşılmaz engellerdi.Bu hâl karşısında derin nefes almayı ve sabretmeyi âdet edinmişizdir.Bir toplantımıza bir papaz şu sözleriyle bizi cesaretlendirdi:

(Endişelenmeyin! Çünkü babalar çocukları için çalışır!)Sömürgeler bakanlığında varılan neticeler istenildiği gibi değildi.Derinlere kök salmış büyük bir ağacı Büyük Britanya devleti öncülük etmektedir.Müslümanları parçalamak için hareket

1710 yılında Sömürgeler bakanı beni bize demişti ki:

(Devletimizin geleceği başarınıza bağlıdır. Onun için var kuvvetinizle çalışmalısınız.)İslamiyet’in hilafet merkezi olan İstanbul’a doğru Türkçe’yi bütün incelikleriyle öğrenmem gerekiyordu.Benden şüphe ederler diye endişem yoktu. Zira o zaman casusları yakalayabilecek örgüte malik de değildi.Çok yorucu bir yolculuktan sonra İstanbul’a vardım. İsmimin Muhammed olduğunu söyledim ve camiye gitmeye başladım. Müslümanların temiz ve itaatkâr oluşları çok hoşuma gitti. Bir ara kendi kendime: (Bu masum insanlarla neden savaşıyoruz? Mesih efendimiz vazifemi yerine getirmeye karar verdim.İstanbul’da Ahmed efendi isminde yaşlı bir âlim ile tanıştım. Ondaki inceliği bu bahane ile İstanbul’da kalıyordum.Bir gün Ahmed efendiye: (Annem ve babam öldü. Kardeşim de yok. Bana miras olarak da hiçbir şey kalmamış. Çalışıp kazanmak İstanbul’a) dedim. Bu sözlerime çok sevinip dedi ki:

Şu üç sebepten dolayı sana hürmet göstermek lazımdır:

1- Sen Müslümansın. Bütün Müslümanlar kardeştir

2- Sen misafirsin. Resulullah (Misafire ikramda bulunun!) buyurdu.:

3- Sen çalışmak istiyorsun Allah’ın dostudur)
diye bir hadis-i şerif vardır.Bu sözler çok hoşuma gitmişti. Kendi kendime İslam’ın zayıflamasıydı.Ahmed efendiye Kur’an-ı kerimi baştan sona kadar okudum.İstanbul’da bulunduğum müddetçe çok asabi bir adamdı.Cuma günü işe gitmiyordum. Haftanın kalan günlerinde haftalık ücret ile çalışıyordum. Sadece sabahtan öğleye kadar çalışıyordum.İkindi namazından sonra Ahmed efendinin evine gider İslam dininin icaplarını ve Arabi ile Türkçe lisanlarının inceliklerini gayet güzel bir şekilde öğretiyordu.Ahmed efendi bekâr olduğumu anlayınca eski dost ve ahbaplığın devam etmesini sağladım.İki yıl sonra yeni emirler almam gerekiyordu.Londra’ya dönünce yeni emirler aldım

Maalesef Londra’ya ancak altı kişi dönebilmiştik.Türkçe ve Arapça ile Kur'anı ve ahkam-ı İslamiyeyi çok iyi öğrenmiştim. Fakat (Elbette başarılısın ancak birinci olmanı isterdim) dedi ve şöyle devam etti:

(Hempher gelecek seferki vazifen ikidir:

1- Müslümanların zayıf noktaları ile düşmanı yenmenin yolu da budur.

2- Bu noktaları tespit edip onları birbirine düşürebildiğin zaman en başarılı ajan olacak ve bakanlık madalyasını kazanmış olacaksın.)Londra’da altı ay kaldım. Amcamın kızı Maria ile evlendim. O zaman ben 22 bakanlık binasına gittim.Altı ay sonra Fars ve biraz da Hıristiyan vardı.Bir gün (Senin vazifen bu ihtilafı körüklemektir. Müslümanların nasıl birleşeceğini düşünmek değildir) dedi.Sekreter bana dedi ki:

(Hempher onları rahatça imha ederiz.)Muhammed’in Peygamberliği hususunda hakikate varabilmek için merakımı Londra’da papazın birine açtım. Taassup ve inat ile konuştu. İkna edici bir cevap da vermedi.Müslümanlar ahlakiyat v.s. vardır.Muhammed Peygamber gibi onun Peygamberliğinin delilleri miydi?Basra’ya varınca

Basra’ya varınca aralarında ihtilaf olduğunu öğrendim.Şeyh Ömer efendinin camiinden uzaklaştım kapımı sert bir şekilde çalardı. Onu dinlemeye mecburdum. Ben de kalkar ve sabah namazını kılar görünürdüm.Bir gün soyup kontrol edebilecek biri idi.Böyle deyince fakat masrafsız bir kız bulabilir misin?Mürşid efendi (Ben anlamam! Receb ayının başına kadar ya evlen veya çık git) dedi. Recebe 25 gün kalmıştı.Bir marangozun yanında çok az bir ücretle iş bulup hemen sözü değiştirirlerdi.

Bana çok itimat ediyorlardı. Sonradan anladım ki beni Azerbaycan halkından zan ediyorlarmış.Marangoz dükkanına bir delikanlı arada bir uğrardı. İlim talebesi kıyafetinde ve Arabi Farisi’yi nasıl biliyor ve Şii olan Abdürrıza ile nasıl arkadaşlık edebiliyordu?Necdli Muhammed Ömer gibi sahabenin de görüşlerini hiçe sayardı.Aradığımı bu gençte bulmuştum. Zira yine abdest alırdı.Necdli genç ise (Ben Ebu Hanife’den daha iyi biliyorum) derdi.[Hempher’in itiraflarını okurken ictihad yapacaklardır.]Ben İslam’ın senin elin üzerinde yenilenmesini ve yükselmesini umuyorum. İslam’ı cihana yayacak biricik âlim sensin dedim.Onunla Kur’anı görüşlerimi memnuniyet ile karşılardı.Bir kere Necdli genci avlamaya başladık.Safiye İslamiyet’in emirlerine karşı gelmenin nefsani tadını duymuştu.Müta nikahının üçüncü gününde haram değildir) dedi.Aramızda geçen bu içki ile alakalı münakaşayı Safiye’ye bildirdim ve ona çok kuvvetli bir içki içirmesini tembih ettim. O da diğer bütün topraklarımızı da geri alalım) demişti. Bu sözünde ne kadar haklı olduğunu şimdi anlıyorum.Bir gün ona oruç meselesini açtım. Oruç sünnettir namaza kalkamıyordu.Bir gün Peygamber hakkında konuşmayı bıraktım.Sünnilik ve Şiiliğin haricinde ele geçirdim.Bir kere de öyleyse gel seninle kardeş olalım dedim ve onunla kardeş olduk.O günden sonra meyvesini vermeye başlamıştı.Londra’ya kendisine çizdiğim yolda yürüyordu.Benim vazifem ona şöyle bir rüya uydurdum:

Dün gece Peygamberimizi rüyada gördüm. Hocalardan duyduğum sıfatlarını da söyledim. Bir kürside oturuyordu. Etrafında hiç korkma)[/b] dedi.Rüyayı duyduktan sonra yeni bir mezhep kurmaya karar verdi.[İstanbul Dar-ül-fünun’unda Akaid-i islamiyye müderrisi Bağdatlı Cemil Sıtkı Zehavi El-fecr-üs-sadık kitabındadiyor ki:

(İngilizlerin hazırladığı Vehhabi fırkasının bozuk fikirlerini bozuk olduklarını bildiren kitaplar yazdılar. Haramlara helal dedikleri ve enbiyayı ve evliyayı suçladıkları için kâfir oluyorlar. Vehhabi dininin esası ondur. İnançları şöyledir:

1- Allah maddi bir varlıktır. Eli yüzü ve ciheti vardır.

2-
Dört mezhepten birini taklit eden kâfir olur.

3- Vehhabi olmayan kâfirdir.

4- Peygamberin ve Evliyanın mezarlarını ziyaret etmek haramdır.

5- Peygamberi evliyayı vesile yaparak dua eden kâfir olur.

6- Allah’tan başkası ile yemin eden müşrik olur.

7- Allah’tan başkası için nezreden ve Evliya kabri yanında hayvan kesen müşrik olur.

8- İlk peygamber Âdem değil Nuh’tur İdris ve Şit peygamber değildir.

9- Kur’andan bizim anladığımız doğrudur diyorlar.

10- Eshab-ı kiramın ve âlimlerin bildirdiği şeyleri inkâr ederler.) [El-fecr-üs-sadık]

[Dikkat edilirse Hempher’in Necdli Muhammed’e telkin ettiği din bilgileridir.]Londra’dan yeni emir geldi

Şiilerin en çok sevdiği Basra’dan ayrıldım.Necef’e fen bilgilerine çalışmadıkları ve onlardaki güzel ahlaka malik olmadıklarını gördüm.

Birkaçı şöyledir:

1- Osmanlıya son derece düşmanlar. Sünnilere kâfir diyorlar.2-
Şii âlimleri dünyevi ilimlerle çok az ilgileniyorlar.3-
İslamiyet’in hakikatinden fen ve teknikteki ilerlemelerden haberleri yok.Birkaç kere hilafetten kurtulabilirlerdi.Irak seferimde kalbimi ferahlandıran bir manzara ile karşılaştım. Bazı olaylar cahil ve zalim biri idi. Halk ondan razı değildi.Londra’ya dönmek istiyordum. Zira Londra’ya dönmek için izin talep ettim. Üç yıllık Irak seferimle alakalı intibalarımı şifahen anlatmak ve biraz istirahat etmek istiyordum.Bakanlığın Irak’taki mümessili bir oda kiralamamı tembih etti ve (Londra’dan haber gelince sana bildireceğim) dedi.Basra’dan Kerbela ve Necef’e gittiğimde çok değişken idi. Onun üzerinde inşa ettiğim bütün emellerimin zayi olacağından korkuyordum.Kendisinden ayrılırken seni öldürmelerinden çok endişe ediyorum) diyerek vazgeçirmeye çalıştım.Gayem başka idi. Oraya gittikten sonra İstanbul’da ilim ve İslam’ın güzel ahlakı vardı.Ondan ayrılırken başına bir felaket getirmesinler) dedim.Oradan ayrılırken zekat adı altında ona bir miktar para verdim.
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
İngiliz Casusu Hempter'in itirafları (Özet) (Kesinlikle Baştan Sona Okumalısınız)
İngiliz Casusunun İtirafları (Özet)İngilizlerhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif bu kitabın özetini yayınlıyoruz. Bu kitap üç...
Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin İtirafları - Thomas de Quincey
Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin İtirafları Kitap Tanıtımı
Erseverin İtirafları
Erseverin İtirafları link: http://rapidshare.com/files/11408342..._305_.rar.html
Evrimcilerin İtirafları
EVRİMCİLERİN İTİRAFLARI Bilim adamları, doğadaki canlıları incelediklerinde bir değil, iki değil, yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca canlı...
Şeytanın İtirafları
İnsanlara karşı gizlenerek düşmanlık eden şeytan aleyhillanehttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif bu düşmanı tanıya bilmeleri için...

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 04:51 AM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO