Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » DİN Bölümü


Seçenekler
Erkek isimleri
Alt 06-08-2009, 01:24 PM   #1 (permalink)
Standart Erkek isimleri

Sual: Kıymetli isimlerden bazılarını ve anlamlarını bildirir misiniz?

CEVAP

Haklı olarak çocuğuna koyacağı ismin anlamını öğrenmek isteyenler oluyor isimlerin anlamını soruyorlar. Biz burada daha çok merak edilen isimleri bildiriyoruz.Âbidin
: İbadet edenler kulluk yapanlar.

Adnan : Üstün insan.

Affan : Çirkin şeylerden kaçınan namuslu.

Âgah : Bilgili uyanık.

Âhi : Arkadaş yiğit.

Ahmed : Çok övülmüş beğenilmiş.

Alican :Cana yakın candan.

Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.

Alişir : Aslan Ali.

Alpaslan :Korkusuz kuvvetli.

Alper :Cesur asker yiğit asker.

Alperen :Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur emirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : İmâr eden.

Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.

Aşkın :Aşmış seçkin.

Ata bilgili.

Atalay : Tanınmış ünlü.

Atâullah : Allah’ın hediyesi lütfu.

Avşar :İşi hemen yapan.

Aykan :Kanı parlak ve canlı.

Aykut :Armağan ödül.

Aytekin :Ay gibi tek ve biricik olan çok değerli.

Ayvaz :Koca eş.Babacan
:Cana yakın anlayışlı.

Baha : Değer üstünlük.

Bahadır : Yiğit kahraman.

Battal : Kahraman çok büyük.

Batu :Güçlü kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet : Sevinç şirin.

Behlül : Çok gülen cömert.

Behnan : İyi huylu herkesçe sevilen.

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Soyu güzel doğuştan asil.

Bekir : İlk çocuk. Genç taze.

Bektaş : Akran eş.

Bera : Fazilet meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan parıldayan.

Berkin :Güçlü sağlam.

Beşer : İnsan.

Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal : Su.

Bilgehan erin bilgi sahibi hakan.

Bişr : Güler yüzlü.

Buğra :Erkek deve aslan.

Burak :Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

Burhan : Delil hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : Yüksek uzun.Cafer : Çay küçük akarsu.

Câbir : Cebreden galip gelen.

Can:Ruh. Aziz sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.

Caner :Can dostu.

Canib : Yan yön.

Cârullah : Allah’a yakın olan Allah dostu.

Celâl : Azamet kemal ve ikram sahibi.

Çelebi :Efendi görgülü ve ince insan.

Cem : Hükümdar şah.

Cemal : Yüz güzelliği

Cemaleddin : Dinin güzeli dinin cemali.

Cemali : Yüzü güzel olan güzellik sahibi.

Cenab : Büyük şerefli

Cengiz : Sert ve haşin huylu gönlü yumuşamaz.

Cerrah : Ameliyat yapan operatör.

Cevat : Çok cömert çok ihsan eden.

Cevdet : Güzel olgun.

Cevheri : Cevher sahibi.

Cezmi : Azimli kararlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç delikanlı.

Cihanşah : Dünyanın padişahı.

Cübeyr : Küçük kahraman küçük yiğit.

Cüneyt : Küçük asker askercik.Dâhi
: Üstün zekalı anlayışlı.

Dâi : Dua eden hak dine çağıran.

Dânâ : Çok bilen bilgili.

Daniş : Bilgi ilim.

Danişmend : Bilgili âlim.

Dâver : Doğru ve insaflı olan âdil hükümdar.

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan : İçten gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit erkek.

Doğan :Atılgan ve yiğit.

Dülger :Marangoz.Ecehan :Hanların başı.

Ecmel : En güzel en yakışıklı.

Ecvet :En cömert varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede :Ata ağabey.

Edhem : Kara donlu yağız at.

Efe zeybek.

Efken : Atıcı yıkıcı.

Eflah : Tamamiyle kurtulan en çok talihe kavuşan.

Ekmel : En olgun mükemmel.

Ekrem : Çok cömert keremi lütfu çok olan.

Elvan : Renkli renk renk.

Emced : Çok şerefli ve haysiyet sahibi.

Emir : Bir kavmin reisi.

Emre :Aşık abi. Beylerbeyi.

Enes : İnsan.

Engin :Uçsuz bucaksız deniz.

Enver : Çok nurlu çok güzel.

Ercümend : Muhterem itibarlı.

Erdem :Fazilet.

Ergün : Sert başlı oynak ve hızlı giden at.

Erhan :Yiğit hakan.

Erkam : Rakamlar isimler.

Erkan : Esaslar reisler.

Erkin ağımsız hareket eden.

Erman : Arzusu isteği olan.

Erol: Sözünde duran er.

Ertuğrul :Temiz doğru insan.

Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

Esed : Aslan cesur.

Esved : Siyah esmer.

Eşref : En çok şerefli itibarı en çok yüksek olan.

Etem : Kusursuz noksansız.

Evran büyük yılan.

Eyüp : Tevbe eden hatalarına pişman olan.

Ezrak : Mavi gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.Fazlı : İyilik lütuf.

Fahreddin : Dinin büyüğü dinde övülmeye layık.

Fâlih : İsteğine kavuşan başaran. Çiftçi.

Faris : Yiğit at yetiştiricisi.

Faruk : Hak ile bâtılı ayıran.

Fasih : Güzel düzgün ve açık konuşan.

Fatih : Fetheden aşan.

Fatin: Zeki anlayışlı.

Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli

Feda : Kurban olma gözden çıkarma.

Fedai : Canını esirgemeyen can vermeye hazır.

Feramuz : Şanlı ün kazanmış.

Feramuş : Hatırdan çıkan unutulan.

Ferhan : Sevinçli memnun.

Ferhat : Sevinç neşe sahibi.

Feridüddin : Dinin en üstünü.

Feridun : Tek kıymetli cevher.

Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Ferruh : Uğurlu aydın.

Fettah : Fetheden her türlü müşkülleri kolaylaştıran.

Feyyâz : Feyz bereket ve bolluk veren.

Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.

Fuat : Kalb gönül.

Furkan : İyi ile kötü doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.

Fuzuli : Fazla yersiz.Gazanfer : Yiğit aslan gibi cesur.

Gazi : Savaştan sağ dönen.

Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.

Gıyas : Yardım eden.

Giray: Kırım hanı.

Gürbüz : Toplu güçlü dinç erkek.Habbab : Seven dost.

Habil : Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib : Kapıcı kapıcı başı.

Hafi : Güler yüzlü gizli.

Hafid : Torun.

Hakan :Türk hükümdarı.

Hakem : Hüküm veren.

Haki : Hikaye eden anlatan.

Hakkı : Doğru olan insaflı.

Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife : Birinin yerine geçen .

Halil : Dost içten arkadaş.

Haluk : İyi ve güzel huylu İslama yakışır.

Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd : Çok hamd eden çok dua eden.

Hamza : Aslan azametli.

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hanefi : İstikamet üzere olan.

Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.

Hasan : Güzel hoş.

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi : Cömert hayırhah.

Hasin : Kuvvetli muhafaza eden.

Hâtem : Mühür en son.

Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip : Hitabeden güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan kahraman.

Hayrani : Hayran olan.

Haşim : Ezen parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hazım : ihtiyatlı hazımlı.

Hızır : Yeşil.

Hicabi : Mahcup iffetli.

Hilmi : Yumuşak huylu sakin.

Himmet : Lütfeden gayret eden.

Hişam : Haya eden utanan.

Hud : Büyük çok hürmet eden.

Hulusi : Halis içi temiz.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Küçük testici çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet delil.

Hüdâvendigâr : Hükümdar hâkim.

Hüdayi : Hüdânın kulu.

Hümayun : Mübarek padişaha olan.

Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin : Küçük güzel.

Hüsrev : Padişah sultan.İhsan : Hakkından fazlasını veren.

İhvan : Sadık candan dost.

İkrime : Kerem sahibi cömert.

İlhami : İlham sahibi.

İlker: İlk erkek çocuk.

İmadeddin : Din direği devleti ayakta tutan.

İmam : Nümune başkan.

İnayetullah : Allah’ın lütfu ihsanı.

İslam : Müslüman Hakka teslim olan.

İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.

İzzet : Değer hürmet ve ikram sahibi.Kaan:
Kağan. Hanların hanı şahinşah.

Kabil : Kabul eden önde olan.

Kadem : Ayak adım.

Kâdir : Tükenmez güç ve kudret sahibi.

Kadı : Hüküm karar ve hakimlik.

Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran : İsteğine kavuşmuş bahtiyar.

Kasım: Taksim eden bahşeden.

Kâzım : Öfkesini gazabını yenen.

Keleş: Güzel yakışıklı bahadır.

Kemal : Olgunluk bilgi ve fazilet sahibi.

Keramet : Kerem evliyada görülen harika.

Kerami : Soylu şerefli.

Kerem : Asalet eli açık.

Keremşah : Çok cömert çok soylu.

Key : Büyük hükümdar padişah.

Keşşaf : Keşfeden gizlileri açığa çıkaran.

Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.

Kıymet : Değer makbul oluş.

Kiram
: Soyu temiz olanlar şerefli ve cömert olanlar.

Korkut: Büyük dolu tanesi.

Kuddusi : Mukaddes pak.

Levent : Bahriyeli. Boylu poslu yakışıklı.

Levni : Renkli boyalı.Mahdum : Hizmet edilen evlat.

Mahmud : Övülmüş sena edilmiş.

Mahmur : Sarhoş baygın gözlü.

Murat
: İstek maksat. Seçilen

Mazhar : Nail olan bir iyiliğe kavuşan.

Memun : Korkusuz emin.

Mecdeddin : Dinin büyüğü.

Mecnun : Deli delice seven.

Medeni:Şehirli bilgili ve görgülü.

Mert : Sözünün eri bahadır.

Mestan : Mest olmuş bayılmış..

Metin : Sağlam dayanıklı.

Mir
: Amir hükümdar.

Miraç : Merdiven yükseklere çıkan .

Mirkelam : Kibar konuşan sohbet adamı.

Mirza : Hükümdar soyundan gelen beyzade.

Misbah : Lamba.

Mithat : Methetme övme.

Muammer : Uzun ömürlü talihli.

Muaz : Sığınan sarılan.

Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.

Muharrem : Haram kılınmış dinen yasak edilmiş.

Muhtar : Seçilmiş seçkin.

Muhterem : Saygıdeğer şerefli.

Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.

Muhyiddin : Dini ihya eden.

Muktedi : İktida eden uyan.

Muktedir
: iktidarlı gücü yeten.

Muktefi : İktifa eden birine uyan.

Muslih : Islah eden düzelten.

Mustafa : Saf hale getirilmiş güzide.

Mutahhar : Temizlenmiş mübarek.

Mutasım : Günahtan çekinen yapışan.

Muteber : Kadri bilinen kıymeti takdir edilen.

Mutemed : Kendisine itimat edilen güvenilen.

Mutlu: Halinden bahtiyar.

Muttalib
: Talep eden isteyen.

Mübarek : Bereketli hayırlı.

Mübeşşir : Müjdeci hayırlı haber verip sevindiren.

Müjdat
: İyi haber müjdeli haber.

Mükerrem : Şerefli hürmete erişmiş.

Mülayim : Yumuşak huylu medenice hareket eden.

Mümtaz
: İmtiyazlı seçilmiş.

Müren : Akarsu ırmak.

Mürsel : Gönderilmiş nebi.

Müşir
: İşaret eden mareşal.

Müzdad : Artmış uzun.Nabi : Haberci haber veren.

Namdar
: Meşhur namlı tanınmış.

Nasreddin : Dine yardım eden.

Nebi : Haberci peygamber.

Necat : Kurtuluşa selamete eren.

Necati : Kurtulan felah bulan.

Neccar : Dülger doğramacı.

Necdet : Kahraman efe.

Necih : Başarılı muzaffer.

Necmi : Yıldız

Nefi : Kazançlı kârlı.

Nejat : Soy nesil tabiat.

Nesimi : Hoş ve mülayim.

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.

Neşet Yetişen doğan.

Neşat : Sevinç keyif.

Nihat
: Tabiat karakter.

Nijad : Soy.

Niyazi : Yalvaran dua eden.

Nizam
: Düzen dizi.

Numan : Refah konfor.

Nuaym : Hayat güzelliği refah.

Nusret
: Yardım fetih.

Nüzhet : Neşe ferahlık.Oğuz genç.

Oğuzhan :Oğuzların hükümdarı.

Okan :Anlayışlı kavrayışlı.

Oktay : Hiddetli sinirli.

Orhan : Şehrin hakimi.

Ozan : Halk şairi geveze.Öktem : Gösterişli güçlü.

Ömer
: Diri yaşayan hayat süren

Önder : Lider reis.Peyami : Haberci.Raci : Rica eden dileyen.

Racih : Üstün faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.

Rafet : Merhamet etme esirgeme.

Ramazan : Çok sıcak olan günahları yakan.

Ramiz : İşaret koyan işaretle konuşan.

Rauf : Pek esirgeyen çok merhamet eden.

Recai : Rica eden Allahü teâlâya yalvaran.

Recep : Mübarek muhterem; kıymetli.

Refah : Bolluk her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Re'fet : Acıyan merhamet eden.

Reha : Kurtuluş halas.

Reis : Baş başkan.

Resül
: Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.

Reşat : Hak yolunda yürüme doğru yol.

Reşid : Akıllı iyi ve olgun.

Rifat
: Yükseklik büyük rütbe.

Rüçhan : Üstün olan.

Rıdvan : Razı memnun. Cennetin kapısındaki melek.

Rıza
: Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.Sadeddin : Dinin mübarek kişisi.

Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.

Sadun : Uğurlu olan uğur getiren.

Safa : Saf gönlü şen.

Saffet : Saf temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.

Saffan : Saf halis.

Salahaddin : Dine bağlı dini düzgün.

Sâman : Servet sahibi düzenli.

Sedat : Doğru ve haklı

Selami : Barış huzur ve selamet sahibi.

Selçuk: Sel gibi akan.

Selman
: Barışçı sulhçu.

Serdar : Asker başı reis.

Serhat : Sınır boyundaki asker.

Sertaç : Başa konan taç.

Server : Baş bir topluluğun ileri geleni.

Sevban : Elbiseli kuşanmış.

Seyfi
: Kılıç kuşanmış asker.

Sey¤¤¤¤ah : Allah’ın kılıcı askeri.

Seymen : Çiftlik bekçisi.

Seyyid : Efendi Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.

Sezgin : Sezen sezici hassas.

Sinan : Mızrak süngü.

Sirac
: Lamba ay.

Siraceddin : Dinin kandili.

Siyami : Oruçlu kendini kötülüklerden men eden.

Soner ir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.

Su¤¤¤¤ah : Allah’ın kudreti meydana getirdiği varlığı.Şaban : Aralık fasıla.

Şabi
: Cemaat ehli.

Şadan : Sevinçli bahtiyar.

Şahap : Alev akan yıldız.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahsüvar : Usta binici çok iyi ata binen.

Şâfi : Şefaat eden şifa veren.

Şarani : Saçı gür

Şecaeddin : Dinin kahramanı dinin yiğidi.

Şehlevent : Uzun boylu yakışıklı genç.

Şemseddin : Dinin güneşi.

Şemsi : Güneş gibi parlayan.

Şerafeddin : Dinin şereflisi.

Şeref
: Asil şöhretli atalara sahip olmak.

Şevket : Büyüklük kudret ve kuvvetten doğan haşmet.

Şevki : Şevkli istekli.

Şeyban : Saçlarına ak düşmüş yaşlı.

Şihab : Cesur kıvılcım.

Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.

Şinasi : Tanıyan anlayan.

Şir : Aslan.Taceddin : Dinin tacı.

Taci : Taçlı.

Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.

Taki : Günahtan kaçınan dinine bağlı.

Talat : Yüz dindar.

Talha : Bir zamk ağacı.

Tamer :Tam erkek.

Taner :Şafak gibi canlı erkek.

Tanju :Türk hükümdarı [Çinlilerce]

Tarkan : Dağınık perişan.

Tarık : Sabah yıldızı parlak yıldız.

Tayfur : Uçan yükselen.

Taylan : Uzun boylu.

Tayyar : Uçan uçucu uçma kabiliyeti olan.

Tekin :Uğurlu hayırlı.

Temel : Asıl esas.

Tevfik
: Uygun getirme Allah’ın yardımına kavuşma.

Timur emir gibi sağlam.

Timurtaş emir ve taş gibi sağlam.

Tufan
: Afet çok şiddetli yağmur.

Turan :Cesur atılgan yiğit.

Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.

Turgay :Küçük kuş sığırcık.

Turgut mesken.Ubeydullah : Kulcağız kölecik.Üsame
: Bir aslan cinsi.Vakkas : Savaşçı okçu.

Vakur : Ağırbaşlı temkinli.

Vakıf
: Duran ayakta duran.

Vâlâ : Yüksek yüce.

Vecdi : İlahi aşka dalan kendinden geçen.

Vecit
: Vecde gelen İlahi cezbe ile bayılan.

Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.

Vefa : Sözünde duran dostluğunu devam ettiren.

Veli : Ermiş.Yahya : Canlı hayat süren.

Yaver : Yardım edici imdada koşan.

Yavuz : Yaman korkusuz.

Yekta :Tek benzersiz.Zafer
: Maksada ulaşma düşmanı yenme.

Zâfir : Zafer kazanan üstün gelen.

Zamir : Yürek vicdan.

Zekai : Çabuk anlayışlı keskin zekalı.

Zekeriyya : Erkek zat.

Zeyd : Artan çoğalan.

Zeynel
: Süslü.

Ziver : Süs ziynet ehli.

Ziya : Işık nur.

Ziyad
: Fazlalık bolluk.

Zübeyr : Akıllı.
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Erkek-kadın isimleri
Erkek isminin sonuna Arapça dişilik eki getirilerek yapılan kadın isimleri: Abdi : Kul olanhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif...

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 12:49 AM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO